Strona główna » program

program

 

Dzień „zerowy”13 VI – czwartek
14:00 Zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ
ul. Kopcińskiego 16/18
od 19:00 kolacja
(Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne)

dzień pierwszy 14 VI – piątek
od 9:00 Rejestracja
sala A223 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
10:00 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
(sala A222 WFiIS)
10.10-10.30   Współpraca? – konteksty i odcienie – dr Piotr Skurski

Konteksty i aspekty współpracy w realizacji zadań edukacyjnych

SESJA przedpołudniowa – przewodniczy: prof. dr hab. Edward Kapuścik
– Różne aspekty współpracy w obecnych i przewidywanych realiach życia i pracy.
– Przegląd i analiza przykładowych działań podejmowanych we współpracy (lub wymagających współpracy).


10.30–10.55 Matematyka – wiedza, sprawności i przeszkody (dydaktyczne i epistemologiczne). Jak może kształtować się współpraca w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przedmiotów przyrodniczych związanych z matematyką? – prof. dr hab. Ryszard J. Pawlak, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, kierownik Katedry Metodyki Nauczania Matematyki UŁ
10.55–11.20 Współpraca dydaktyków przedmiotów przyrodniczych – dr hab. Ryszard M. Janiuk, kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii UMCS
 przerwa na kawę
11.40–12.05 Specyfika i problemy kształcenia geograficznego w kontekście potrzeb i możliwości współpracy dydaktyków przedmiotów przyrodniczych – dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ (kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii UŁ)
12.05–12.15 Czeskie przykłady współpracy – komunikat – dr Waldemar Berej, UMCS
12.15-12.40  Współpraca w świecie nauki z perspektywy fizyka – prof. dr hab. Edward Kapuścik
 
12.40-13.00 Dyskusja: współpraca – potrzeby, możliwości,  uwarunkowania, specyfika przedmiotowa – perspektywy.
    
13.15-14.15  obiad
 SESJA popołudniowa
przewodniczy: prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
 – Interdyscyplinarny charakter zadań edukacyjnych  w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
14.30–14.55  Astronomia a fizyka – z metodologii nauczania – dr Krzysztof Rochowicz, UMK Toruń
14.55–15.20  Doświadczenia wspomagane komputerowo w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – dr Andrzej Karbowski, mgr Krzysztof Służewski, UMK Toruń
15.20-15.30  E-doświadczenia w fizyce – projekt edukacyjny – dr inż Paweł Syty, Politechnika Gdańska
15.30–15.55  Szlifowanie Diamentów – innowacyjny program wsparcia młodzieży uzdolnionej oraz projekt Photonics Explorer – dr hab. Ewa Dębowska, dr Tomasz Greczyło, UWr
15.55–16.20 Tradycyjny wykład i ćwiczenia audytoryjne … czy można inaczej? – dr Joanna Gondek, UG
16.10–16.45  Program i realizacja przedmiotu: „Analiza niepewności i pracownia wstępna” na studiach fizyki – przykład współpracy nad zagadnieniami interdyscyplinarnymi (matematyka i fizyka) – prof. dr hab. Andrzej Majhofer, UW
 przerwa na kawę
17.00–17.25 Fizyka współczesna – interdyscyplinarnie – prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, UMK Toruń
17.25–17.50  Współpraca uczelni i jednostek naukowych ze szkołami w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
 17.50–18.15  Testowanie uczniów i studentów organizowane przez Kazański Federalny Uniwersytet – dr A. Chmielnicka, Rosja
 
18.15–18.40 Kilka szczegółowych problemów –  dr hab. Tadeusz Wibig, prof. UŁ
18.40-19.10  Dyskusja

20:00  (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne)

Uroczysta kolacja


dzień drugi 15 VI – sobota

SESJA PLENARNA

Stan obecny i perspektywy współpracy w zakresie edukacji matematyczno – przyrodniczej, kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz badań edukacyjnych

Przewodniczy: prof. dr hab. Andrzej Majhofer

9.30–10.00  Różne rodzaje współpracy Kazańskiego Federalnego Uniwersytetu ze szkołami i z innymi instytucjami edukacyjnymi – dr E.Jaszagin, dr T.Owczinnikowa
10.00–10.30  System kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim na przykładzie nauczycieli fizyki, doc. dr Leszek Ryk, doc. dr Krystyna Sujak-Lesz, UWr
10.30–11.00  Edukacja społeczeństwa opartego na wiedzy? Wiedza, umiejętności, postawy – dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ (Prodziekan Wydziału Zarządzania UŁ)
11.00–11.20  Warunki konieczne skutecznego kształtowania kompetencji nauczycielskich   – dr Piotr Skurski
przerwa na kawę
11.35–11.50  Rozwój i doskonalenie kadry naukowej w zakresie dydaktyki geografii –  dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ
 
11.50-12.20  Ważne obszary współpracy i problemy do rozwiązania – prof. dr hab. Andrzej Majhofer,  UW
12.20-13.00  Komunikaty (przedstawicieli szkół i ośrodków akademickich)
– o przedmiocie, zakresach realizowanej współpracy oraz potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach
 Współpraca w szkole z perspektywy nauczyciela fizyki i dyrektora szkoły – Ireneusz Jakubowski (Samorządowe LO im. R. Traugutta w Zgierzu)
13.00-14.00  Dyskusja
14:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
14:30 obiad

Zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi

zlokalizowanego w Pałacu Poznańskich (rodu łódzkiego fabrykanta),
nieopodal Manufaktury, Placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Reklamy