opłaty

Opłata konferencyjna:  100 złotych

Opłata pokrywa koszty związane z uczestnictwem w Konferencji.

Każdy uczestnik powinien zdecydować, jakich dopłat powinien dokonać
(kolacja, obiad pt., obiad sob., bankiet) i wnieść opłatę wynikającą z sumy.

Poniżej podajemy koszty do wyliczeń:

Koszty obiadów (piątek i sobota) – po 35 zł
Czwartkowa kolacja – 30 zł
Piątkowa uroczysta kolacja – 80 zł

Przykład:
Opłata (100zł) + kolacja (35zł) + obiad w piątek (35zł) + Uroczysta kolacja (80zł) =
= Suma do zapłaty 250 zł

Koszty wydawnictwa przed i po konferencyjnego zostaną pokryte z wpłat Uczestników oraz z dofinansowania jakie Konferencja otrzymała od Urzędu Miasta Łodzi


Opłatę konferencyjną (100 zł w tym 23% VAT) prosimy wpłacać na konto Uniwersytetu Łódzkiego:
PEKAO SA
II Oddział w Łodzi
10 1240 3028 1111 0010 2942 6040

(w obrocie zagranicznym: IBAN: PL 10 1240 3028 1111 0010 2942 6040 BIC/SWIFT: PKOPPLPW)

UWAGA!
W tytule wpłaty bardzo prosimy wpłacających o wpisanie: KONFERENCJA PDF


Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić w recepcji Centrum Konferencyjnego. Tam też, na miejscu, otrzymają Państwo faktury i rachunki wedle życzenia.
Opłat za noclegi NIE przelewamy na konto konferencji !

UWAGA 2:
Jeśli wpłata (przelew) wykonywana jest z konta prywatnego, to podstawą do wystawienia faktury na uczelnię jest wpisanie nazwy uczelni w tytule przelewu (koniecznie!) . W przeciwnym przypadku zostanie wystawiona faktura na osobę prywatną (a to nie jest podstawą do refundacji kosztów).

Uwaga 3:
Oczywiście potrzebujemy pełnych danych do wystawienia faktury – łącznie z NIPem uczelni – najlepiej przesłać je w formularzu zgłoszeniowym.

Termin dokonywania wpłat 9 czerwca 2013.

Reklamy