Strona główna » Część Pierwsza » Współpraca w zakresie dydaktyk szczegółowych z podmiotami zagranicznymi

Współpraca w zakresie dydaktyk szczegółowych z podmiotami zagranicznymi

Podobne jak wymienione w temacie nr 4 efekty może przynosić współpraca w zakresie dydaktyk szczegółowych z podmiotami zagranicznymi.

Czy i w jakim zakresie realizowana jest współpraca z ośrodkami zagranicznymi w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli fizyki? Czy i jak, istniejąca lub określana perspektywicznie, współpraca wpisuje się w zadania edukacji oraz obecne i określane na najbliższą przyszłość perspektywy edukacji w naszym kraju?

Reklamy