Strona główna » Część Pierwsza » Współpraca między dydaktykami szczegółowymi różnych dziedzin (fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii i innych

Współpraca między dydaktykami szczegółowymi różnych dziedzin (fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii i innych

Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z różnych dydaktyk przedmiotowych (bezpośrednia i systemowo realizowana) może przynosić wartościowe efekty. Między innymi dla skuteczniejszego realizowania zadań badawczych i praktycznych dotyczących nauczania i uczenia się poszczególnych przedmiotów z grupy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych, dla efektywności kształcenia i doskonalenia nauczycieli tych przedmiotów oraz dla wspomagania edukacji w realizowaniu jej zadań poprzez treści tych przedmiotów i metod ich realizowania w szkołach.

W szczególności zbieżność charakteru fizyki i matematyki, przenikanie się treści fizyki i matematyki w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli tych przedmiotów oraz w nauczaniu i uczeniu się fizyki i matematyki, a także podobne i przenikające się problemy wskazują na potrzebę i możliwości współpracy w ich rozwiązywaniu między dydaktykami fizyki i matematyki.

Reklamy