Strona główna » Część Pierwsza » Współpraca w nauczaniu fizyki w szkołach

Współpraca w nauczaniu fizyki w szkołach

Współpraca w realizowaniu zadań szkoły może być realizowana między nauczycielami fizyki i nauczycielami innych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych (oraz innych), dyrekcją szkoły, rodzicami, osobami i organizacjami pozaszkolnymi. Może dotyczyć zarówno działalności lekcyjnej, jak i pozalekcyjnej nauczycieli.

Taka systematyczna współpraca jest, między innymi, warunkiem zapewniania rzeczywistych korelacji treści matematyki, fizyki i innych przedmiotów matematyczno – fizycznych, technicznych i informatyki. Jest także warunkiem koniecznym realizowania spójnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych w ramach realizowania podstawowych zadań szkoły. Sprzyja realizowaniu inicjatyw nauczycieli i ich doskonaleniu zawodowemu. Tworzy klimat dla działań twórczych i ukierunkowanych na rozwój uczniów. Na jaką skalę i w jakim zakresie taka współpraca jest w szkołach realizowana? Jak przebiega (systematycznie, incydentalnie)? Jak jest realizowana? Jakie przynosi efekty? Czy i w jakim zakresie wymaga wsparcia (uzyskuje wsparcie) ośrodków akademickich, metodyków, dyrektorów?

Do podejmowania i przedstawienia tej tematyki w formie plakatów zapraszamy w szczególności nauczycieli.

Reklamy