Strona główna » Część Pierwsza » Współpraca w kształcenie fizyków na poziomie akademickim

Współpraca w kształcenie fizyków na poziomie akademickim

Kształcenie fizyków i realizacja programów kształcenia różnych specjalności na akademickich kierunkach fizyki wymaga realizowania szeregu zadań w etapie projektowania programów kształcenia oraz na etapach realizowania i analizowania przebiegu i efektów zajęć (np. ustalania efektów, korelowania treści, opracowania metod realizacji zajęć i ich ewaluacji, przyjmowania ustaleń w zakresie analizy jakości kształcenia itp.).

W zakresie precyzowania efektów kształcenia oraz rozwiązań w zakresie podnoszenia jego jakości dokonują się obecnie w kształceniu akademickim istotne zmiany (wprowadzenie KRK, systemów zapewniania wysokiej jakości kształcenia). Stwarza to, między innymi, okazję do nowego spojrzenia na zadania i znaczenie dydaktyki szkoły wyższej w pracach programowych i praktyce kształcenia na poziomie akademickim.

Reklamy